Chương trình Thờ Phượng trực tuyến Chúa Nhật 16/08/2020

Bài Viết Mới Nhất

Giờ Thờ Phượng Chung

Lễ 1: từ 06h00 đến 08h00

Lễ 2: từ 09h00 đến 11h00

Chúa Nhật hàng tuần

Hình Ảnh Hội Thánh Xưa