PHƯỚC THẬT – Chương Trình Thánh Nhạc Và Chia Sẻ Niềm Tin 23.06

Trong cuộc sống rất nhiều định nghĩa về Phước, có người nói Phước là nhận được những gì mình ước, có người lại cho rằng Phước là được sống hạnh phúc…Vậy Phước thật là gì? Và Phước từ đâu mà có? Để giải đáp một phần thắc mắc về “Phước” cũng như giúp Hội Thánh…