Vui Mừng Trong Chúa

Trong những cảm xúc của con người, thường được chia làm 2 trạng thái: tiêu cực và tích cực. Những cảm xúc tiêu cực thường đem lại những điều không hay: Buồn chán, Thù ghét, Tức giận, Sợ hãi …Ngược lại, những cảm xúc tích cực, tất nhiên đem lại cho con người nhiều niềm…